styczeń 2019
 • styczeń
 • luty
 • marzec
 • kwiecień
 • maj
 • czerwiec
 • lipiec
 • sierpień
 • wrzesień
 • październik
 • listopad
 • grudzień

Szczegóły i cennik

Zainteresowani z Poznania, Szczecina mogą dokonać bezpośredniego zakupu pod warunkiem zgłoszenia takiej formy nabycia w chwili składania zamówienia. W takim przypadku sprzedający poinformuje kupującego drogą internetową o miejscu odbioru Kalendarza.

Kontakt:

w Szczecine: Iza Maziarz tel.601 534 896
w Poznaniu: Danuta Grzybkowska tel. 502 565 399, Irena Semmler tel. 502 435 939

Zamówienie przez internet:

W celu nabycia kalendarza przez Internet należy wypełnić formularz.
Wysyłka kalendarza TYLKO Z PŁATNOŚCIĄ z góry na konto Fundacji.

Do ceny kalendarza (35,00zł/szt.), teczki (30zł/szt.) oraz ceny breloczka (20zł/szt.) należy doliczyć podane niżej koszty wysyłki (cennik obejmuje jednoczesną wysyłkę kalendarza, teczki, breloków)

 1. PŁATNOŚĆ Z GÓRY (wpłata na konto przed wysłaniem przesyłki)
  • przesyłka zwykła
   • koszty wysyłki do 3szt. - 15zł
   • koszty wysyłki 4-7szt. - 17zł
   • koszty wysyłki 8-10szt. - 20zł
  • przesyłka priorytetowa
   • koszty wysyłki do 3szt. - 16zł
   • koszty wysyłki 4-7szt. - 18zł
   • koszty wysyłki 8-10szt. - 21zł
 2. W przypadku zamówienia samego breloczka (20zł/szt.) należy dodać koszt wysyłki:
  • przesyłka
   • zwykła - 5,00zł
   • priorytetowa - 6,00zł
 3. W przypadku zamówienia samej teczki (30zł/szt.) należy dodać koszt wysyłki:
  • przesyłka
   • 15zł

Koszty zamówienia powyżej 20 szt. ponosi Fundacja.

Wpłat należy dokonać na rachunek bankowy Fundacji:

BZ WBK S.A. 19/O Poznań 07 1090 1362 0000 0001 0087 7922

Fundacja na rzecz Osób Niewidomych Labrador Pies Przewodnik
Żwirki 9A
60-409 Poznań

Realizacja zamówienia nastąpi w terminie 14 dni:

 • od dnia wpływu należności (cena plus koszty wysyłki) na rachunek bankowy Fundacji

Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania zakupionych przedmiotów. W takim przypadku strony zobowiązane są do zwrotu tego, co świadczyły - bez kosztów przesyłki - porto.

Reklamacje z powodu wad rzeczy należy składać wyłącznie w formie pisemnej na adres siedziby Fundacji: 60-409 Poznań, ul. Żwirki 9a, załączając wadliwy egzemplarz.

Oferta jest ważna do wyczerpania nakładu. W tym czasie sprzedawca gwarantuje niezmienność ceny.

Fundacja na rzecz Osób Niewidomych Labrador-Pies Przewodnik jest wpisana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000153064 z dnia 28.02.2003r., NIP 781-17-26-817, REGON 634464131.