Fundacja Labrador

Daj sobie szansę - Pies przewodnik to Twój pierwszy krok do niezależności

2021-01-09

Daj sobie szansę - Pies przewodnik to Twój pierwszy krok do niezależności

Fundacja na rzecz Osób Niewidomych Labrador Pies Przewodnik jako partner w projekcie "Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania" zaprasza osoby z niepełnosprawnością wzroku zainteresowane posiadaniem psa przewodnika do złożenia wniosku aplikacyjnego.


Wypełniony komputerowo lub odręcznie wniosek należy przesłać pocztą elektroniczną na adres biuro@fundacja.labrador.pl lub pocztą tradycyjną na adres :
Fundacja na rzecz Osób Niewidomych Labrador Pies Przewodnik
61-543 Poznań, ul. Jana Spychalskiego 12.

Prosimy  o dołączenie do wniosku aplikacyjnego klauzuli informacyjnej RODO.

Szczegółowe zasady ubiegania się o psa określają:
- Regulamin udziału w projekcie,
- Regulamin przyznawania psa przewodnika w Fundacji Labrador Pies Przewodnik
- oraz Standard przyznawania psa przewodnika 

Termin złożenia wniosku aplikacyjnego upływa w dniu 15 lutego 2021r.

Po zapoznaniu się z wnioskami powiadomimy osoby aplikujące o konieczności ich uzupełnienia lub o dalszej procedurze.

Uwaga : Osoby które ubiegały się o psa w latach poprzedzających i przeszły pozytywnie kwalifikację winny również złożyć wniosek aplikacyjny .

Więcej informacji można uzyskać pod nr 502 435 939 lub pisząc na adres
biuro@fundacja.labrador.pl

Powrót
 
Pomóż w wyszkoleniu psa przewodnika.
Wspomóż naszą działalność

Jak nam pomóc

Pomóż w wyszkoleniu psa przewodnika.
Wspomóż naszą działalność

Pomagają nam