Fundacja Labrador

Patronat honorowy Fundacji na rzecz Osób Niewidomych LABRADOR Pies Przewodnik nad wydarzeniem edukacyjnym „II Dni Antydyskryminacji"

2018-02-19

Patronat honorowy Fundacji na rzecz Osób Niewidomych LABRADOR Pies Przewodnik nad wydarzeniem edukacyjnym „II Dni Antydyskryminacji"

II Dni Antydyskryminacji to druga edycja tygodnia poświęconego tematyce dyskryminacji i wykluczeń, podczas którego odbywają się liczne szkolenia, warsztaty, wykłady otwarte oraz projekcje filmów. W ramach II DA odbędzie się także ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Oblicza dyskryminacji i środki jej przeciwdziałania", natomiast finałem, a tym samym podsumowaniem całego tygodnia będzie Żywa Biblioteka.

Żywa Biblioteka to miejsce umożliwiające Czytelnikom i Czytelniczkom nieformalny kontakt z Żywymi Książkami: osobami, z którymi na co dzień nie mają okazji szczerze porozmawiać; z przedstawicielkami i przedstawicielami grup społecznych obarczonych stereotypami, uprzedzeniami, wykluczeniem i dyskryminacją, podczas osobistej rozmowy w przyjaznej, bezpiecznej atmosferze.
Od 2003 roku Żywa Biblioteka jest wykorzystywana przez programy Rady Europy w ramach edukacji na temat praw człowieka.

Głównymi celami II Dni Antydyskryminacji jest skuteczne zastępowanie stereotypów rzetelną wiedzą, tworzenie bezpiecznej, inkluzywnej przestrzeni do dyskusji na tematy związane z prawami człowieka, zgłębienia wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz edukowanie na temat prawa antydyskryminacyjnego, rodzajów dyskryminacji oraz sposobów jej przeciwdziałania.

Wydarzenie organizują członkinie i członkowie KN Prawa Międzynarodowego i Dyplomacji "Inter Gentes" oraz Sekcji Praw Człowieka KN Prawa Konstytucyjnego "Pro Publico Bono", działających przy WPiA UAM-u.

Powrót
 
Pomóż w wyszkoleniu psa przewodnika.
Wspomóż naszą działalność

Jak nam pomóc

Pomóż w wyszkoleniu psa przewodnika.
Wspomóż naszą działalność
Wspomóż nas kupując kalendarz cegiełkę.
ZOBACZ KALENDARZ

Pomagają nam