Kalendarz Labrador Retriever na rok 2018.

Kolejne pięć edycji za nami i oto po raz piętnasty trafii do Państwa rąk kalendarz - cegiełka "Labrador retriever" w całości poświęcony psom tej rasy.
Jego wydawcą jest poznańska Fundacja na rzecz Osób Niewidomych Labrador Pies Przewodnik, której celem statutowym jest szkolenie i nieodpłatne przekazywanie osobom niewidomym psów przewodników.

Przy okazji tego małego jubileuszu chwalimy się 42 wyszkolonymi i przekazanymi psami – przewodnikami osób niewidomych.

Od maja 2016r. dzięki wsparciu finansowemu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizujemy projekt pod nazwą "Labrador dla Niewidomego 2016-2018", w ramach którego wyszkoliliśmy i przekazaliśmy osobom niewidomym 4 psy a kolejne 6 psów jest w trakcie szkolenia. Ogółem dzięki pomocy finansowej uzyskanej z PFRON wyszkolonych i przekazanych osobom niewidomym zostało 12 psów.

Od stycznia 2017 roku rozszerzyliśmy współpracę z PFRON o kolejny projekt pod nazwą "Labrador dla Niewidomego - utrzymanie psa przewodnika 2017-2019". W ramach tego projektu dzięki środkom finansowym przekazanym przez PFRON, 22 osoby niewidome, korzystające z wyszkolonych przez Fundację psów przewodników, otrzymują karmę dla psów oraz finansowanie opieki weterynaryjnej dla swoich czworonożnych przyjaciół.

Po raz kolejny udział w powstaniu Kalendarza mają laureaci ogłoszonego na fanpage konkursu fotograficznego. Z nadesłanych zdjęć wybraliśmy trzy fotografie trzech autorów: Karoliny Dąbrowskiej, Bożeny Putlak i Małgorzaty Bieleckiej.

Na zakończenie tradycyjnie już dziękujemy Autorom zdjęć - zarówno tym którzy są z nami od początku (Małgorzata Osuch, Remigiusz Oprządek, Waldemar Dąbrowski, Olga i Sylwia Tomczak), jaki i tym którzy dołączyli nieco później (Krzysztof Szewczyk, Jarosław Żuk, Anna Krzemińska – Żuk, Paulina Korpal) oraz Maciejowi Zygmuntowi, który w tej edycji kalendarza ma swój debiut.

Dziękujemy również wszystkim darczyńcom, którzy w różnych formach wspierali Fundację. Pragniemy zapewnić, iż zarówno darowizny jaki i dochód ze sprzedaży Kalendarza zostaną wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem czyli na realizację celu statutowego Fundacji Labrador Pies Przewodnik.

Sprzedaż zakończono.