Fundacja Labrador

Darowizna

Przekaż darowiznę w dowolnej kwocie na cel statutowy Fundacji, jakim jest szkolenie rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niewidomych i niedowidzących, dzięki wyszkolonym i nieodpłatnie przekazywanym tym osobom psom przewodnikom. Fundacja jest organizacją non profit posiadającą status organizacji pożytku publicznego, co oznacza iż kwotę darowizny można odliczyć od podatku zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami.

W procesie szkolenia Fundacja ponosi między innymi następujące wydatki:

  • zakup szczenięcia
  • zakup wyprawki dla szczenięcia (smycze, obroże , miski, zabawki, legowisko)
  • koszty wyżywienia (karma plus suplementy ),
  • uprząż specjalistyczna

Fundacja na rzecz Osób Niewidomych Labrador Pies Przewodnik,
60-409 Poznań, ul. Żwirki 9A, tel.84-35-442 KRS 0000153064, dnia 28.02.03
Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego;
NIP 781-17-26-817; REGON 634464131;
Konto: BZ WBK S.A. 19 O/Poznań 07 1090 1362 0000 0001 0087 7922

Jak nam pomóc

Pomóż w wyszkoleniu psa przewodnika.
Wspomóż naszą działalność

Pomagają nam