Fundacja Labrador

Aktualności

Fundacja na rzecz Osób Niewidomych Labrador Pies Przewodnik z/s w Poznaniu, jako partner projektu pn. „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”, nr projektu POWR.04.01.00-00-APS1/18, współfinansowanego ze środków europejskich w ramach PO WER Działanie 4.1, zaprasza do składania ofert na zakup 6 szczeniąt.

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług hotelarskich - nocleg wraz ze śniadaniem, usługa cateringowa, wynajem sali w terminach  07-09.05.2021
w Poznaniu lub w miejscowościach graniczących z Poznaniem, w odległości do 15 km od centrum miasta. 

Fundacja w ramach projektu „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”, nr projektu POWR.04.01.00-00-APS1/18, współfinansowanego ze środków europejskich w ramach PO WER Działanie 4, nawiąże współpracę z psychologiem/psycholożką w zakresie kwalifikacji osób niewidomych ubiegających się o psa przewodnika. Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia.

Fundacja na rzecz Osób Niewidomych Labrador Pies Przewodnik jako partner
projektu „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”, nr projektu POWR.04.01.00-00-APS1/18, współfinansowanego ze środków europejskich w ramach PO WER Działanie 4, nawiąże współpracę w formie umowy zlecenia z instruktorami/ instruktorkami orientacji przestrzennej (dwie osoby) w zakresie kwalifikacji osóbniewidomych i niedowidzących ubiegających się o przyznanie psa przewodnika.

Jak nam pomóc

Pomóż w wyszkoleniu psa przewodnika.
Wspomóż naszą działalność

Pomagają nam