Fundacja Labrador

Praca i Szkolenia

2011-07-25

Projekt EGDMS

Fundacja przystępuję do projektu European Guide Dog Mobility Standards (EGDMS)

Z końcem 2010r. Fundacja przystąpiła do europejskiego programu Leonardo da Vinci nakierowanego na transfer innowacji, w ramach którego powstał projekt mający na celu stworzenie innowacyjnego programu szkoleniowego dla instruktorów

Tegoroczna edycja dorocznej konferencji Międzynarodowej Federacji Szkół Psów Przewodników odbyła się w dniach 25-27 czerwca w Ottawie, w Kanadzie. W konferencji wzięło udział 245 osób z 19 krajów, wśród nich przedstawiciele szkół psów przewodników, ośrodków hodowlanych, Światowego Związku Niewidomych i pracownicy ośrodków uniwersyteckich. Naszą Fundację reprezentowała Beata Kolek.

Dnia 9 października 2009 w ramach akcji „Pies w wielkim mieście”, odbyła się w Gdyni konferencja naukowa „Rola psa asystującego we wspomaganiu aktywności osób niepełnosprawnych w aspekcie społecznym i prawnym”. W konferencji wzięli udział przedstawiciele organizacji szkolących psy przewodniki (m. in. nasz Labrador) i psy asystujące, przedstawiciele władz samorządowych i straży miejskiej, a także osoby niepełnosprawne z wyszkolonymi już dla nich psami.

Jak nam pomóc

Pomóż w wyszkoleniu psa przewodnika.
Wspomóż naszą działalność

Pomagają nam