Fundacja Labrador

Fundacja partnerem Programu Leonardo da Vinci

2011-07-25

Fundacja partnerem Programu Leonardo da Vinci

Z końcem 2010r. Fundacja przystąpiła do europejskiego programu Leonardo da Vinci nakierowanego na transfer innowacji, w ramach którego powstał projekt mający na celu stworzenie innowacyjnego programu szkoleniowego dla instruktorów

Projekt obejmuje dbałość o zdrowie i odpowiednie wyszkolenie psów, tak by klienci mogli przy ich pomocy poruszać się w sposób bezpieczny i efektywny. Projekt jest oparty na wymianie wiedzy pomiędzy ośrodkami z dużą tradycją szkoleniową a tymi o mniejszym doświadczeniu i realizuje go 10 instytucji partnerskich, w tym szkoły psów przewodników z 6 krajów europejskich (Polska, Belgia, Bułgaria, Rumunia, Słowenia, Anglia), Uniwersytet w Lincoln, Europejskie Stowarzyszenie Dostawców Usług dla Osób Niepełnosprawnych, Europejskie Stowarzyszenie Szkół Psów Przewodników oraz Europejski Komitet Normalizacyjny. Pierwsze spotkanie odbyło się w Wielkiej Brytanii w Sevenoaks ( www.sevenoaks). Drugie spotkanie przedstawicieli tych organizacji odbyło się w dniach 9-10.06.2011 w Poznaniu. Pierwszego dnia zorganizowane zostały warsztaty Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego, którego celem jest praca nad przygotowaniem dokumentu referencyjnego i rekomendacji dla systemowego i elastycznego dostarczania ujednoliconej wiedzy. Warsztaty takie otwarte są dla wszystkich osób i jednostek zainteresowanych pracami przedstawicieli EKN. Drugiego dnia spotkanie dotyczyło już ściśle projektu, przedstawiono na nim wyniki przeglądu warunków i systemu pracy wszystkich szkół partnerskich, którego dokonało dwóch przedstawicieli szkoły psów przewodników w Wielkiej Brytanii, Alan Brooks i David Grice. Przedstawiono też wstępną wersję strony internetowej projektu. Większość uczestników spotkania miała okazję spotkać się z klientami Fundacji Labrador, obejrzeć ich sposób pracy z psem, porozmawiać o ich wrażeniach, potrzebach i opiniach na temat poruszania się z psem w Polsce. Spotkanie odbyło się w ogrodzie u pani Ewy Ruszkowskiej w Luboniu, która od lat wspiera działalność Fundacji swoja życzliwością i pomocom osobom niewidomym z psami.

Beata Kolek

Powrót

Jak nam pomóc

Pomóż w wyszkoleniu psa przewodnika.
Wspomóż naszą działalność

Pomagają nam