Fundacja Labrador

Projekt EGDMS

2011-07-25

Projekt EGDMS

Fundacja przystępuję do projektu European Guide Dog Mobility Standards (EGDMS)

W dniach 7-8.12 2010r. w Royal London Society for the Blind w Sevenoaks w Wielkiej Brytanii odbyła się konferencja, która zainicjowała projekt realizowany z funduszy europejskich. Projekt ma na celu stworzenie i przyjęcie europejskich standardów poruszania się osób niewidomych z psem przewodnikiem. Jest to rozumiane dwojako: jako standardy wyszkolenia instruktorów i standardy dostępu do przestrzeni publicznej. W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa pomiędzy Ecorysem a głównym partnerem projektu The Guide Dogs for the Blind Association. Następnie zostaną podpisane umowy partnerskie pomiędzy głównym partnerem a pozostałymi 9 partnerami:

P1 - The European Association of Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD)

P2 - The European Guide Dog Federation (EGDF)

P3 - The University of Lincoln

P4 - The European Committee for Standardisation (CEN)

P5 - The Belgian Centre for Guide Dogs (BCGD)

P6 - The Labrador Guide Dog Foundation (Poland) (LGF)

P7 - Romanian Guide Dogs (RGD)

P8 - Bulgarian Guide Dogs (BGD)

P9 - Slovenia

Projekt jest realizowany w ramach programu Uczenia się przez Całe Życie (Lifielong Learning), Leonardo da Vinci i będzie realizowany przez okres 2 lat.

Beata Kolek

Powrót

Jak nam pomóc

Pomóż w wyszkoleniu psa przewodnika.
Wspomóż naszą działalność

Pomagają nam