Fundacja Labrador

Kalendarz Labrador retriever 2013

2013-01-01

Kalendarz Labrador retriever 2013

Oddajemy do Państwa rąk jubileuszową 10 edycję Kalendarza Labrador retriever . Z tej okazji zmieniliśmy nieco szatę graficzną i zwiększyliśmy liczbę stron przypominając najważniejsze wydarzenia z życia Fundacji.

Kalendarz 2013 Rok 2013 jest rokiem wyjątkowym jednak przede wszystkim dlatego iż dziesięciolecie istnienia obchodzi sama Fundacja. Gdy w 2003 r. rozpoczynaliśmy przygodę ze szkoleniem psów przewodników wszystko było wielką niewiadomą. Po dziesięciu latach ciężkiej pracy możemy pochwalić się 1/5 ogólnej liczby pracujących w Polsce psów przewodników , członkostwem w dwóch międzynarodowych organizacjach ; Światowej Federacji Szkół Psów Przewodników (IGDF) i Europejskiej Federacji Szkół Psów Przewodników (EGDF) oraz certyfikatami potwierdzającymi wysokie kwalifikacje naszej kadry instruktorskiej oraz umiejętności szkolonych przez Fundację psów.

Przedstawiciele Fundacji aktywnie działali na rzecz zwiększenia uprawnień osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy psów, a także uczestniczyli w międzynarodowym programie (EGDMS) mającym na celu opracowanie i przyjęcie ogólnoeuropejskich standardów w zakresie kwalifikacji instruktorów szkolących psy przewodniki.

W planach na przyszłość chcemy systematycznie zwiększać liczbę przekazywanych psów, ale również dotrzeć do jak najszerszego kręgu potencjalnych klientów. Stąd udział Fundacji w różnego rodzaju akcjach promocyjnych i spotkaniach. Propagowaniu idei Fundacji i wolontariatu ma służyć również organizacja koncertów charytatywnych, którą zapoczątkowaliśmy w roku 2012r.

Na zakończenie chcielibyśmy tradycyjnie już podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób w ciągu minionych 10 lat przyczynili się do powstania i rozpowszechnienia Kalendarza..

Dziękujemy wszystkim darczyńcom, wolontariuszom oraz innym osobom, które w ciągu tego dziesięciolecia w różnych formach wspierały Fundację.

Pragniemy zapewnić, iż zarówno darowizny jaki i dochód ze sprzedaży Kalendarza zostaną wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.

2013

Powrót
 

Jak nam pomóc

Pomóż w wyszkoleniu psa przewodnika.
Wspomóż naszą działalność

Pomagają nam