Fundacja Labrador

Przekaż 1 podatku

Podaruj 1% podatku - pomożesz w wyszkoleniu psa przewodnika.

Darowizna 1% podatku pomoże szkolić przy przewodniki dla niewidomych. Wspomóż naszą działalność przekazując 1% swojego podatku. Od 19 marca 2004 roku posiadamy status organizacji pożytku publicznego, http://opp.ms.gov.pl , www.ngo.pl ) co oznacza, iż każdy może wspomóc naszą działalność przekazując na ten cel 1% swojego podatku.

Rozliczenie PIT z PITax.pl

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit-online-0000153064/

Fundacja Labrador Pies Przewodnik jest organizacją pozarządową szkolącą psy przewodniki, które nieodpłatnie przekazywane są osobom niewidomym.

Jak wspomóc fundacje darowizną 1% podatku?

W zeznaniu rocznym w części :

  • P dla formularza PIT 36
  • O dla formularza PIT 36L
  • I dla formularza PIT 37
  • H dla formularza PIT 38
  • H dla formularza PIT 39

wystarczy podać numer KRS czyli numer pod którym Fundacja została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, a urząd skarbowy sam przekaże wynikająca z rozliczenia kwotę.

Taka forma wsparcia niestanowiąca dla Państwa dodatkowego obciążenia finansowego, będzie dla nas ogromną pomocą. Naszą działalność możemy prowadzić wyłącznie dzięki życzliwości podatników i darczyńców.

Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych Labrador Pies Przewodnik jest zarejestrowana pod numerem KRS 0000153064 i została zamieszczona w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 opublikowanym przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.(wykaz dostępny na stronie : www.pozytek.gov.pl (wyszukiwanie wg pełnych to jest 10-cyfrowych numerów KRS).

Fundacja na rzecz Osób Niewidomych Labrador Pies Przewodnik,
ul. Jana Spychalskiego 12, 61 - 543 Poznań,
KRS 0000153064
NIP 781-17-26-817; REGON 634464131;
Konto: Santander 07 1090 1362 0000 0001 0087 7922


Serdecznie Dziękujemy!

Powrót

Jak nam pomóc

Pomóż w wyszkoleniu psa przewodnika.
Wspomóż naszą działalność

Pomagają nam