< wróć

Informacja o wyniku postępowania

2024-02-06

Informacja o wyniku postępowania na świadczenie usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu wieloletniego realizowanego w ramach konkursu: Konkurs 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces”, numer umowy o dofinansowanie ZZO/000364/15/D z dnia 16.05.2022 wraz z aneksami z dnia 21.12.2022 oraz 27.05.2023, okres realizacji projektu: od 01.01.2022-31.03.2024.

Nazwa projektu : „Labrador dla Niepełnosprawnego 2022-2024”

W zakreślonym terminie wpłynęło wg kolejności łącznie 7 ofert złożonych przez:

1/ AB Audyt Artur Bołdak na kwotę 6.396,00 zł
2/ AUDMAX Błażej Biliński na kwotę 6.765,00 zł
3/ KPW Audytor Spółka z o.o. Na kwotę 10.209,00 zł
4/ AS Audyt, Szkolenia Jacek Sudomirski na kwotę 3.600, 00 zł
5/ Kancelaria Rachunkowo – Audytorska Biegły Rewident Tomasz Niedzwiedź na kwotę 6.900,30 zł
6/ DPC Audit Partner Spółka z o.o. Na kwotę 8.794,50 zł
7/ Grupa Gumułka – Euroedukacja Spółka z o.o. na kwotę 9.778,50 zł

Wobec przyjęcia jako kryterium oceny ofert najniższej ceny, Zamawiający dokonuje wyboru oferty złożonej przez Jacka Sudomirskiego AS Audyt, Szkolenia Jacek Sudomirski

Zapisz się na newsletter

Zobacz więcej

Dziękujemy

Na twój adres e-mail został wyłany link potwierdzający dołączenie do naszego newslettera.

Nie otrzymałeś maila? Kliknij, aby wysłać ponownie.