< wróć

Informacja o wyniku postępowania nr 1/FLab/2022

2022-02-14

Część I – zakup lasek sygnalizacyjnych dla osób niewidomych i niedowidzących
Wpłynęły trzy oferty złożone przez :
- LUMEN Michał Kijewski w dniu 26.01.2022r. o  godz. 13.40,   wartość brutto   1590 zł,
- ALTIX Sp. z o.o. w dniu 26.01.2022r. o  godz.14.25,  wartość brutto 1660 zł
- POMAGAMY24h.pl Sp. z o.o. w dniu 31.01.2022r. o godz.8.57 wartość brutto 1800 zł.
Wszystkie oferty zostały złożone w terminie i nie zawierają błędów formalnych.  Po ocenie dokonanej wg zasad przedstawionych w zapytaniu ofertowym ,
Komisja Przetargowa dokonała wyboru oferty złożonej przez LUMEN Michał Kijewski.

Część II – zakup gogli sportowych dla osób niewidomych i niedowidzących
Wpłynęły dwie  oferty :
- w dniu 26.01.2022r. godz 14.25 złożona przez ALTIX Sp. z o.o.  wartość 2.600 zł  oraz
- w dniu 31.01.2022r. godz 8.57 złożona przez POMAGAMY24h.pl Sp. z o.o.  wartość 2.600 zł  .
W związku z tym, iż obaj oferenci spełniali wszystkie wymagania dodatkowe oferty otrzymały identyczną liczbę punktów (100).
Oferenci zostali poproszeni o ponowne złożenie ofert.
W dniu 03.02.2022r. o godz.12.04 ofertę na kwotę 2595 zł złożyła Spółka POMAGAMY24h.pl . Drugi z oferentów Spółka ALTIX nie złożyła oferty.
Komisja Przetargowa dokonała wyboru oferty złożonej przez POMAGAMY24h.pl

Zapisz się na newsletter

Zobacz więcej

Dziękujemy

Na twój adres e-mail został wyłany link potwierdzający dołączenie do naszego newslettera.

Nie otrzymałeś maila? Kliknij, aby wysłać ponownie.