< wróć

Informacja o wyniku postępowania nr 3/FLab/2022

2022-04-22

Wpłynęły trzy oferty złożone przez :

a/ Oferent nr 1
EVAR Ewa Ruszkowska Nowak z/s w Luboniu,  NIP 777 164 71 40,  w dniu  21.04.2022r. o godz. 13.11 
z całkowitą wartością zamówienia brutto  35.816,00 zł   

 b/ Oferent nr 2
M Concept Monika Dewerenda – Biedroń z/s w Częstochowie, NIP 577 194 60 77, w dniu    21.04.2022r.  o godz. 13.14
z całkowitą wartością zamówienia brutto 51.518,00 zł
             
c/   Oferent nr 3
Up.Hotel Spółka z o.o. z/s Jeleniej Górze, NIP 611 277 05 74, w dniu 21.04.2022r. o godz. 13.46
z całkowitą wartością zamówienia brutto   58.277,00 zł      

Oferty złożone przez M Concept Monika Dewerenda – Biedroń (Oferent nr 2)  oraz Up.Hotel Sp. z o.o. (Oferent nr 3) zawierają błędne wyliczenie ilości oferowanych posiłków .
Są to błędy które kształtują wartość oferty i których naprawienie jest niemożliwe w toku jej badania. Nie mogą być potraktowane jako oczywiste omyłki , gdyż w sposób istotny zmienią treść oferty.

W związku z powyższym oferty złożone przez Oferenta nr 2 i Oferenta nr 3 podlegają odrzuceniu.

Zamawiający dokonał wyboru oferty złożonej przez EVAR Ewę Ruszkowską – Nowak z łączną wartością zamówienia brutto 35.816,00 zł     

Zapisz się na newsletter

Zobacz więcej

Dziękujemy

Na twój adres e-mail został wyłany link potwierdzający dołączenie do naszego newslettera.

Nie otrzymałeś maila? Kliknij, aby wysłać ponownie.