< wróć

Ogłoszenie o pracę

2020-08-10

Do zadań o obowiązków Koordynatora będzie należała budowa wolontariatu w organizacji oraz współpraca z wolontariuszami, a w szczególności:


1)  definiowanie potrzeb szkoły psów przewodników w zakresie wolontariatu i określenie zakresu zadań wolontariuszy,
2) przygotowywanie ofert współpracy dla wolontariuszy,
3) prowadzenie procesu rekrutacji wolontariuszy,
4) wdrożenie wolontariuszy do współpracy z organizacją,
5) komunikacja z wolontariuszami i wspieranie integracji z całym zespołem szkoły psów przewodników,
6) motywowanie ich do pracy oraz jej nagradzanie,
7) ewaluacja pracy wolontariuszy,
8) zarządzanie sytuacjami kryzysowymi, konfliktowymi,
9) przyjmowanie informacji zwrotnej od wolontariuszy w zakresie ich współpracy
z organizacją,
10) przestrzegania dekalogu współpracy z wolontariuszami i dbałość o stosowanie przez  zespół organizacji dekalogu współpracy z wolontariuszami,
11) ochrona interesu wolontariuszy w organizacji,
12) organizacja szkoleń dla wolontariuszy i w zależności od potrzeb również ich prowadzenie,
17) promocja wolontariatu,
18) udział w organizowanych przez Zleceniodawcę i Lidera Projektu szkoleniach podnoszących kwalifikacje koordynatora wolontariatu,
19) dbałość o aspekty formalne związane ze współpracą z wolontariuszami, przygotowywanie dokumentacji (w tym porozumień) oraz administracja danymi wolontariuszy, prowadzenie dokumentacji związanej z wolontariatem

Od kandydata oczekujemy  następujących umiejętności i predyspozycji   :
- akceptacji  dla  misji Fundacji ,
-  łatwości  w  zakresie nawiązywania kontaktów i prowadzenia rozmów ,
- pracy w zespole i kierowania pracą tego zespołu
- zaangażowania w wykonywaną pracę
- zdolności organizatorskich
- dobrej organizacji warsztatu pracy
- obsługi komputera,
- pozytywnego stosunku do zwierząt,  w tym w szczególności psów ,
- a nadto dyspozycyjności  rozumianej jako możliwość świadczenia pracy w różnych godzinach w ramach ustalonego  wymiaru godzin.
Nadto koordynator zobowiązany będzie do składania miesięcznych sprawozdań z realizacji powierzonych mu zadań .

W zakresie wykształcenia preferowane wykształcenie wyższe z dziedziny nauk społecznych oraz doświadczenie we współpracy z wolontariuszami, a nadto  doświadczenie w pracy w zespole oraz doświadczenie w pracy wymagającej kontaktu  z ludźmi spoza zespołu .
Mile widziane prawo jazdy oraz samochód.


Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie za pośrednictwem  poczty elektronicznej oferty zawierającej informację o wysokości oczekiwanego wynagrodzenia w kwocie brutto w skali miesiąca przy wymiarze  świadczenia usług w wysokości 60 godzin miesięcznie oraz załączenie do niej dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje.

Ofertę wraz załącznikami należy przesłać na adres biuro@fundacja.labrador.pl  terminie do dnia 20 sierpnia godzina 15.00

Ostatecznie o nawiązaniu współpracy zadecyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej na którą zaprosimy wybranych kandydatów.

Prosimy o dopisanie poniżej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie dorealizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Zapisz się na newsletter

Zobacz więcej

Dziękujemy

Na twój adres e-mail został wyłany link potwierdzający dołączenie do naszego newslettera.

Nie otrzymałeś maila? Kliknij, aby wysłać ponownie.