< wróć

Oswoić Ciemność – Zobaczyć Codzienność

2024-05-15

Fundacja na rzecz Osób Niewidomych Labrador Pies Przewodnik informuje o rozpoczęciu naboru do udziału w pierwszej turze projektu „Oswoić Ciemność – Zobaczyć Codzienność – wsparcie osób w kryzysie utraty widzenia w powrocie do samodzielności”. Projekt powstał z myślą o osobach, które stanęły przed koniecznością przeorganizowania dotychczasowego funkcjonowania na funkcjonowanie bezwzrokowe.

Do projektu mogą aplikować osoby z całej Polski, w wieku aktywności zawodowej, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym o symbolu 04-O.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób w kryzysie utraty widzenia poprzez wyposażenie ich w narzędzia umożliwiające im powrót do aktywności społecznej, takie jak techniki poruszania się z białą laską, obsługa bezwzrokowa nowoczesnych technologii, techniki wykonywania czynności dnia codziennego oraz psychologiczne metody radzenia sobie w sytuacji kryzysu.

Proces wsparcia będzie dopasowany do bieżących potrzeb beneficjenta i złoży się na niego zarówno praca beneficjenta w obecności specjalisty oraz jego praca samodzielna w miejscu zamieszkania. Postępy beneficjenta będą na bieżąco monitorowane w formie wzajemnej współpracy na linii beneficjent – specjalista.

Wsparcie odbędzie się w formie:

  1.  3 zjazdów szkoleniowych w terminach:
    2-9.06.2024 – zjazd na poziomie podstawowym
    7-14.07 – zjazd na poziomie zaawansowanym
    9-11.08 – zjazd podsumowujący
     
  2. zajęć wspomagających proces samodzielnej pracy w miejscu zamieszkania tj. zajęć z instruktorem orientacji przestrzennej w miejscu zamieszkania beneficjenta oraz zdalnych konsultacji z trenerem z zakresu nowoczesnych technologii.

Wszystkie wyjazdy odbędą się w Poznaniu .Czas pomiędzy zjazdami powinien być przeznaczony na intensywną pracę i trenowanie dotychczas nabytych umiejętności. Na każdego beneficjenta biorącego udział w projekcie przewidzianych zostało 36 godzin zajęć indywidualnych z zakresu orientacji przestrzennej połączonej z nauką czynności życia codziennego, 20 godzin zajęć z zakresu nowoczesnych technologii dostosowanych do osób niewidomych i słabowidzących, 4 godziny zajęć indywidualnych z psychologiem, 6 godzin zajęć grupowych z psychologiem.

Zgłosić do projektu można się poprzez formularz dostępny tujaj lub poprzez pobranie formularza w pliku tekstowym lub pdf i przesłanie go na adres: s.pawlik@fundacja.labrador.pl

W pierwszej turze projektu jest przewidziane miejsce dla 6 osób, zatem w przypadku gdy ilość zgłoszeń przekroczy liczbę osób spełniających warunki kwalifikujące do udziału, decydować będzie data i godzina wpływu zgłoszenia.

Beneficjenci będą mieli możliwość poznania osób które utraciły wzrok i prowadzą aktywny tryb życia i realizują się w różnych rolach, a także wziąć udział w propozycjach aktywności dostosowanych do potrzeb osób niewidomych.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu:

tel: 573 444 488
s.pawlik@fundacja.labrador.pl

Projekt „Oswoić Ciemność – Zobaczyć Codzienność – wsparcie osób w kryzysie utraty widzenia w powrocie do samodzielności” jest dofinansowany ze środków PFRON – Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu nr 1/2023 „Możemy więcej” - kierunek pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”.

 

Zapisz się na newsletter

Zobacz więcej

Dziękujemy

Na twój adres e-mail został wyłany link potwierdzający dołączenie do naszego newslettera.

Nie otrzymałeś maila? Kliknij, aby wysłać ponownie.