Fundacja Labrador

Aktualności

Zobacz wszystkie aktualności

Fundacja na rzecz Osób Niewidomych Labrador Pies Przewodnik z/s w Poznaniu, jako partner projektu pn. „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”, nr projektu POWR.04.01.00-00-APS1/18, współfinansowanego ze środków europejskich w ramach PO WER Działanie 4.1, zaprasza do składania ofert na zakup 6 szczeniąt.

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług hotelarskich - nocleg wraz ze śniadaniem, usługa cateringowa, wynajem sali w terminach  07-09.05.2021
w Poznaniu lub w miejscowościach graniczących z Poznaniem, w odległości do 15 km od centrum miasta. 

Jak nam pomóc

Pomóż w wyszkoleniu psa przewodnika.
Wspomóż naszą działalność

Pomagają nam