Fundacja Labrador

Spotkanie Europejskiej Federacji Szkół Psów Przewodników

2009-11-19

Spotkanie Europejskiej Federacji Szkół Psów Przewodników

Dnia 13 listopada 2009r. w Brukseli odbyło się drugie spotkanie Europejskiej Federacji Szkół Psów Przewodników, w którym wzięło udział prawie 40 osób z 16 krajów, w tym jedna z Polski.

Zostało ono zorganizowane przez brytyjską szkołę psów przewodników z Reading, a lwią część tej pracy wykonała nieoceniona Gail Stewardson. W części organizacyjnej uczestnicy przyjęli rozliczenie budżetu za miniony rok – było to wyjątkowo nieskomplikowane, gdyż budżet wynosił 0 euro i tyleż zostało wydatkowane. W tym roku organizacja wystąpi o przydział środków w ramach funduszy europejskich. Następnie przyjęto rezygnację trójki członków zarządu i na ich miejsce wybrano nowych: przedstawicieli Holandii, Francji i W. Brytanii. Następnie wspólnie zastanawiano się, jakimi zadaniami powinna zająć się organizacja w najbliższym roku. Zostały one określone następująco: 1.Dostęp niepełnosprawnych z psami do miejsc użyteczności publicznej i transportu publicznego – aktualnie trwają prace nad Europejskim Paktem Niepełnosprawnych 2.Prześledzenie możliwości szkolenia młodzieży i dzieci w poruszaniu się z psem przewodnikiem (na wniosek przedstawiciela szkoły portugalskiej) 3.Kwestie promocji tematyki 4.Możliwość szkolenia trenerów psów w osiąganiu międzynarodowych standardów

W spotkaniu wzięli przedstawiciele jednostek Komisji Europejskiej pracującej na zagadnieniami dotyczącymi osób niepełnosprawnych, Ask Andersen z Europejskiego Forum Niepełnosprawnych (EDF) i Immaculada Placencia Perrero, którzy przedstawili stan prac w Komisji. Następnie odbyły się spotkania panelowe w dwóch grupach: dotyczących zagadnieniem poruszania się w miejscach publicznych oraz sytuacji w Niemczech, kraju, który w bardzo niechętny sposób odnosi się do tematyki psów pomagających osobom niepełnosprawnym.

Spotkanie pod szyldem Europejskiej Federacji Szkół Psów Przewodników, reprezentującej również interesy organizacji Europejskie Psy Asystujące (ADEu) oraz Związków Użytkowników Psów Przewodników i Europejskiego Związku Niewidomych (EBU), okazało się bardzo owocne dla uczestników ze względu na możliwość nawiązania kontaktów i podzielenia się doświadczeniami w zakresie funkcjonowania szkół w warunkach różnych krajów i pozyskiwania sponsorów. Na pewno w niedługiej przyszłości będzie skutkować ściślejszą współpracą między szkołami.

Beata Kolek

Powrót

Jak nam pomóc

Pomóż w wyszkoleniu psa przewodnika.
Wspomóż naszą działalność

Pomagają nam