Fundacja Labrador

Kalendarz Labrador retriever 2010

2010-01-01

Kalendarz Labrador retriever 2010

Oddajemy do rąk miłośników rasy labrador retriever siódmą już edycję kalendarza - cegiełki.
Dochód z jego sprzedaży jest w całości przeznaczony na realizację celu statutowego Fundacji, jakim jest szkolenie i nieodpłatne przekazywanie osobom niewidomym psów przewodników.

Od początku swojej działalności Fundacja wyszkoliła już 13 psów, z czego trzy w roku 2009.
Z początkiem marca 2009 pracę rozpoczął pierwszy pies wyszkolony dzięki pomocy Kimberly Clark w ramach programu "Pomóżmy Razem".

Przedstawiciele Fundacji brali udział w spotkaniach i imprezach promujących idee psa pracującego.

Tradycją stały się pokazy pracy psa przewodnika organizowane w ramach Targów Rehabilitacji w Łodzi, czy też wystaw psów rasowych w Poznaniu.

Po raz kolejny dziękujemy wszystkim naszym Przyjaciołom, bez pomocy których działalność Fundacji nie byłaby możliwa.

Dziękujemy również darczyńcom instytucjonalnym, a w szczególności Kimberly Clark SA za objęcie Fundacji programem "Pomóżmy Razem", którego głównym celem jest szeroko rozumiana pomoc osobom niepełnosprawnym poprzez specjalnie wyszkolone psy.

W tym roku szczególne podziękowania kierujemy do Johna Goslinga z australijskiej Guide Dogs Victoria, za życzliwość , pomoc i chęć dzielenia się wiedzą. John dziękujemy!!!

2010

Powrót
 

Jak nam pomóc

Pomóż w wyszkoleniu psa przewodnika.
Wspomóż naszą działalność

Pomagają nam