< wróć

Ciąg dalszy projektu realizowanego z  Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w latach 2020-2022 Alert Dog – Sygnalizujący Pies Asystent

2021-06-01

W maju 2021 Fundacja podpisała z PFRON umowę na realizację drugiej części innowacyjnego projektu pod nazwą „Alert Dog – Sygnalizujący Pies Asystent”.

Dzięki środkom uzyskanym z PFRON w latach 2021-2022 zostaną wyszkolone kolejne 2 psy asystujące, do pracy z osobami niepełnosprawnymi ze zdiagnozowanym zespołem stresu pourazowego (PTSD). Zadaniem wyszkolonych psów asystujących będzie pomoc osobom dotkniętym tą trudną chorobą w radzeniu sobie z wyzwaniami dnia codziennego oraz sygnalizowanie i zapobieganie atakom choroby.

Dwa psy wyszkolone w ramach niniejszego projektu od kilku miesięcy z sukcesem pomagają swoim opiekunom. Dzięki psom ataki choroby stały się rzadsze, a poprawa jakości życia jest diametralna. Teraz nie wyobrażają już sobie życia bez swojego czworonożnego pomocnika. Serdecznie dziękujemy PFRON-owi za wsparcie pomoc w realizacji tego innowacyjnego projektu.