< wróć

Labrador dla niepełnosprawnego 2022-2024

2022-05-16

W maju 2022 Fundacja podpisała z PFRON umowę na realizację projektu pod nazwą „Labrador dla niepełnosprawnego 2022-2024”. Dzięki środkom uzyskanym z PFRON w latach 2022-2024 Fundacja wyszkoli 11 psów asystujące, które pomagać będą osobom niepełnosprawnym ze zdiagnozowanym zespołem stresu pourazowego (PTSD) oraz osobom z dysfunkcją wzorku.

Zadaniem wyszkolonych psów asystujących będzie pomoc beneficjentom w radzeniu sobie z wyzwaniami dnia codziennego. Projekt ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej samodzielności, poprawy jakości życia, zwiększenia aktywność w życiu zawodowym i społecznym. Pomoc świadczona przez wyszkolone psy wpłynie znacząco na możliwość uzyskania lub utrzymania zatrudnienia, zmniejsza niedogodności związane z niepełnosprawnością i poprawia samoocenę zwłaszcza w kwestii samodzielnego funkcjonowania w otoczeniu.