< wróć

Labrador dla niepełnosprawnego 2022-2024

2023-08-24

W maju 2023 Fundacja podpisała z PFRON umowę na realizację II części projektu pod nazwą „Labrador dla niepełnosprawnego 2022-2024”.

Dzięki środkom uzyskanym z PFRON w latach 2022-2024 Fundacja wyszkoli 11 psów asystujące, które pomagać będą osobom niepełnosprawnym ze zdiagnozowanym zespołem stresu pourazowego (PTSD) oraz osobom z dysfunkcją wzorku. Już 5 psów wyszkolonych w tym projekcie pomaga wyjątkowym osobom z niepełnosprawnością do których dopasowane zostały psy. Kolejne 6 psów rozpoczęło 7-miesięczne szkolenie specjalistyczne. Zadaniem wyszkolonych psów asystujących będzie pomoc beneficjentom w radzeniu sobie z wyzwaniami dnia codziennego. Projekt ma na celu poprawę samodzielności, jakości życia, zwiększenia aktywność w życiu zawodowym i społecznym osobom z niepełnosprawnością.

Pomoc świadczona przez wyszkolone w projekcie psy, zmniejszy niedogodności związane z niepełnosprawnością i przyniesie pomoc zwłaszcza w kwestii samodzielnego funkcjonowania.