< wróć

Labrador dla Niepełnosprawnego - utrzymanie psa asystującego 2022-2023

2023-03-27

Z wielką radością pragniemy przekazać, że środki finansowe pochodzące z projektu "Labrador dla Niepełnosprawnego - utrzymanie psa asystującego 2022-2023", realizowanego wspólnie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zostały skutecznie rozdysponowane. Jesteśmy szczególnie dumni, że beneficjenci, korzystający z pomocy psów asystujących, otrzymali pomoc w utrzymaniu swoich ukochanych psów.

Dzięki wsparciu PFRON-u, osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zakupu najwyższej jakości karmy oraz wyposażenia dla swoich psów, zapewnienia im odpowiedniej opieki weterynaryjnej oraz uzyskania zwrotu kosztów związanych z pielęgnacją. To bezcenne wsparcie, które pozwala naszym beneficjentom na utrzymanie potrzeb swoich psów asystujących i zapewnienie im pełnej troski.

Pragniemy serdecznie podziękować PFRON-owi za nieocenione wsparcie w realizacji tego projektu. Jesteśmy przekonani, że jego efekty przyczynią się do poprawy jakości życia naszych beneficjentów oraz ich psów asystujących.