< wróć

Nowy Projekt realizowany z  Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w latach 2020-2022 Alert Dog – Sygnalizujący Pies Asystent

2020-05-10

Dzięki środkom uzyskanym z PFRON w latach 2020-2022 zostaną wyszkolone 2 psy asystujące, do pracy z osobami niepełnosprawnymi ze zdiagnozowanym zespołem stresu pourazowego (PTSD) oraz cukrzycą (hipoglikemią), a także zakup i szkolenie 2 kolejnych psów. Zadaniem wyszkolonych psów asystujących będzie sygnalizowanie i zapobieganie atakom choroby.

Decyzja w jakim kierunku będzie szkolony pies zależeć będzie od predyspozycji psa oraz otrzymanych zgłoszeń klientów. Decyzja taka zostanie podjęta przed przystąpieniem do szkolenia specjalistycznego. Efektem naszej współpracy z PFRONEM w ramach realizowanego projektu będzie poprawa jakości funkcjonowania 4 osób zmagających się z tymi ciężkimi chorobami.

Serdecznie dziękujemy PFRON-owi za wsparcie pomoc w realizacji tego innowacyjnego projektu.