< wróć

Pies asystujący mile widziany

2023-03-28

W ramach projektu powstały materiały edukacyjne dla kampanii „Zawód: pies asystujący". Materiały o zróżnicowanej formie przekazu edukują o pracy psa asystującego oraz o właściwym zachowaniu wobec psa asystującego i jego właściciela. Są przeznaczone do wykorzystania przez instytucje pragnące poprawić swoją dostępność. Zróżnicowana forma pozwala na dobór elementów najbardziej adekwatnych dla danej placówki.

Innowacja społeczna jest częścią programu Dobre Innowacje, który jest realizowany w ramach projektu Polska dostępna – dostępność do zaprojektowania finansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, działanie 4.1 Innowacje społeczne.

Fundacja Labrador miała okazje być wsparciem merytorycznym dla projektu. 

Zachęcamy do pobrania materiałów są dostępne w tym miejscu